За нас

Сдружение “Отворена младеж” е организация с нестопанска цел, създадена и ръководена изцяло от млади хора. Членовете й са на възраст до 30г., като фактически ограничения за възрастта не са поставени. Целевата група на организацията е българската младеж. Основната и цел е да подпомага личностното и професионалното развитие на младите хора, да противодейства на негативните социални явления в съвременното общество, да съдейства за разпространението и използването на добрия опит в областта на образователното, професионалното и културното развитие на младежта. Средствата, с които организацията постига своите цели, са организиране и финансиране на различни младежки прояви, като обучения, семинари, кръгли маси, състезания, фестивали, участие в местни, национални и международни инициативи, програми и проекти, и др.

“Отворена младеж” има опит в участието в международни младежки проекти от 2001 година. Голяма част от реализираните от нас проекти са публикувани на интернет страницата ни на адрес http://www.open-youth.org

Сдружението работи по проблемите на пътната безопасност от 2007 г. насам, когато по покана на тогавашния Еврокомисар по транспорта, г-н Жак Баро, се присъедини към Европейската Харта за Пътна Безопасност по време на Първия Европейски Ден на Пътната Безопасност (17 април 2007г.). Основните ни проекти, свързани с проблема, могат да бъдат разгледани на сайта ни за пътна безопасност http://roadsafety.open-youth.org