Правила за участие

За да се пресекат възможни опити за измама и манипулиране на предоставените данни, участието в проект „300” се подчинява на следните правила:

 1. Един участник може да съобщава за не повече от десет нарушения на ден.
 2. Един участник може да съобщава за не повече от три нарушения за конкретен автомобил.
 3. Един участник може да съобщава не повече от веднъж за едно и също нарушение за конкретен автомобил.
 4. Едно и също нарушение за конкретен автомобил ще бъде приемано не повече от три пъти, ако е предоставено от различни участници с различни IP адреси.
 5. Правило четири важи при положение, че съобщенията за трите нарушения не се извършат в един и същи ден.
 6. Един участник може да съобщава за свои подозрения за измама по отношение на друг участник.
 7. При наличие за съмнение за измама администратор по проекта изтрива моментално съответния участник.

Измама по проект „300” се определя като:

 • предоставяне на неверни лични данни;
 • предоставяне на данни за несъществуващ автомобил;
 • копиране на нарушения, съобщени от друг участник;
 • копиране на нарушение, съобщени в интернет;
 • участие за целенасочено злепоставяне на водач на определен автомобил.

Проект „300” е отворен за всички, желаещи да допринесат за безопасността по българските пътища, независимо от възраст, пол, религия, професионална насоченост и т.н.

В рамките на проекта се събират лични данни, които се обработват и съхраняват съобразно разпоредбите на Закона за защита на личните данни в Република България. Достъп до тях има единствено администраторите на проекта. На сайта участниците се идентифицират с псевдоним.