300 човека – 300 причини за по-безопасни пътища

През 2009 г. в 7068 пътно-транспортни произшествия България даде нови 901 жертви във „войната по пътищата”. Други 8674 бяха ранени.

Ти не се ли дразниш? Ние "Да!". Карат сякаш пътят е техен. Няма светофари. Няма знаци. Няма други участници в движението. Най-лошото е, че накрая се отървават безнаказани, дори когато причинят катастрофа.

За да се опитаме да променим това ни дойде идеята за проект "300". Искаме накрая да ударим в бюрото на заспалия чиновник цялата лудост по пътищата на България. Дано се събуди! Включи се и ти! Приготвили сме и символични награди.

Идеята на проект „300” е да събуди гражданската съвест на възможно най-много хора, за да може да противопоставим на „армията” от безотговорни шофьори друга „армия” – тази на активните граждани. По аналогия с легендата за 300-те спартанци, които със своята саможертва са събудили древна Елада, за да може да бъде „решен” проблема с настъпващата непобедима персийска армия, ние си поставяме за цел да привлечем 300 млади българи към нашата кауза да направим пътищата на България по-безопасни.

Няма български гражданин, който да гледа на този проблем равнодушно. Въпреки това малко са тези, които изразяват активна гражданска позиция. Всички очакваме друг да свърши работата – държавата, общината, полицията... А те, това сме ние. Пряко или косвено ние сме избрали хората, които ни представляват и от които очакваме решение на проблемите си. Проблемът обаче се решава на ниво отделен човек. Ако ние имаме гражданска съвест, тогава имаме не само право, но и задължение да искаме съдействие от тези, които ни представляват.

С проект „300” искаме да помогнем на всеки от нас да осъзнае собственото си значение и важност за решаване на проблеми от обществен и личен интерес – в частност проблема с пътната безопасност. Чрез него съберем неофициална информация за виновните за съществуването на конкретния проблем. Всеки активен гражданин ще може да въвежда информация на сайта за констатирани нарушения на пътя. Така той/тя чрез своята активност и предоставената информация ще допринесе за оформяне на наше общо искане отговорните власти да вземат по-сериозни мерки било за паркирането в София, било за бабаитското поведение по магистралите, било за нецензурния език по светофарите...

В края на проекта събраната информация ще бъде разпространена под формата на доклад до отговорни местни и национални власти и медии.